Tjänster

Carritas Proffs Assistans arbetar med hemtjänst och personlig assistans. Vårt mål är högsta kvalitet, vi vill vara Sveriges bästa omsorgsföretag. Vi sätter alltid kunden i centrum. Du kan lita på Carritas Proffs Assistans.

Personlig assistans
Vem kan välja Carritas Proffs Assistans? Du som fått personlig assistans beviljad av din kommun eller försäkringskassan har rätt att själv välja utförare till din assistans.

Hemtjänst – fritt val
Det är kommunens biståndshandläggare som bestämmer vem som har rätt att få omsorg via hemtjänst. Med kundval väljer du själv om du vill att kommunen eller en privat entreprenör ska utföra tjänsterna. 

Tillägstjänster – Hushållsnära tjänster
Förutom hemtjänst erbjuder vi tilläggstjänster - hushållsnära tjänster såsom städning, inköp eller fönstertvätt, antingen som komplement till dig som har Carritas Proffs Assistans hemtjänst eller för dig som inte har hemtjänst, men söker en trygg och bra hjälp i vardagen. Vi hjälper dig med blanketten för skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

>> Varför ska jag välja Carritas Proffs Assistans?

>> Hur gör jag för att välja Carritas
     Proffs Assistans som min utförare?

Vi på Carritas Proffs Assistans har kvalitetsgaranti på alla våra tjänster.
Om du som kund av någon anledning inte tycker att vi har utfört tjänsten så som vi har kommit överens om, åtgärdar vi det omgående.

Vid anställning begär vi alltid utdrag från polisens belastningsregister. All personal har absolut tystnadsplikt.

Carritas Proffs Assistans har höga miljömål. Vi använder bara miljövänliga produkter i vårt arbete. Vi tar tillsammans med kunden ansvar för att rätt produkter används vid rätt tillfälle och därigenom skonar vi miljön.
  STARRÄNGSRINGEN 63 115 50 STOCKHOLM
|
TEL.:08-31 36 05
|
070-6810680
|